“Çünkü insanlar eşit değildirler. Gerçek budur ve benim istediğim şeyi onlar istemezler.

İddia ederim ki, benim “üstinsan” dediğime, siz “şeytan” diyeceksiniz.

Panayırda kimse üstinsanlara inanmaz. Orada konuşmak isterseniz, halk tabakası göz kırpar, ve “biz hep eşitiz” der.”

Friedrich Nietszche