İnternet denen derya hakkında hemen hemen hiçbir şey.